Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat a Bosch Group számára (Bosch)

© Szerzői jog
Minden jog fenntartva. A szöveget, képeket, grafikákat, hangokat, animációkat és videókat, valamint azok elrendezését a Bosch webhelyein szerzői jogi és egyéb kereskedelmi védelmi jogok védik. Ezen weboldalak tartalmát nem szabad másolni, terjeszteni, megváltoztatni vagy harmadik felek számára kereskedelmi célból hozzáférhetővé tenni. Ezenkívül a Bosch egyes webhelyei olyan képeket tartalmaznak, amelyek harmadik féltől származó szerzői jogok alá tartoznak.

Védjegyekkel kapcsolatos információk
Eltérő rendelkezés hiányában a Bosch webhelyeinek minden védjegyét védjegyjog védi. Ez különösen vonatkozik a Bosch márkáira, adattábláira, vállalati logókra és emblémákra. Az oldalainkon használt márkák és arculati elemek a Robert Bosch GmbH (Németország) szellemi tulajdonát képezik.

Garanciális információk
Ezt a weboldalt a legnagyobb gondossággal hoztuk létre. Ennek ellenére a rajta szereplő információk pontossága vagy helyessége nem garantálható. A weboldal használatából közvetlenül vagy közvetetten eredő károkért nem vállalunk felelősséget, kivéve, ha a kárt a Bosch szándékosan okozta vagy a Bosch súlyos gondatlanságából származik.

Licencinformációk
A Bosch webhelyén található szellemi tulajdon, például szabadalmak, védjegyek és szerzői jogok védettek. Ez a weboldal nem ad engedélyt a Bosch-csoport (Bosch) vállalatainak vagy harmadik felek szellemi tulajdonának hasznosítására.

Online viták rendezése
Információk az online viták rendezéséről: Az Európai Bizottság platformot kínál az online viták megoldására. Ez a platform az online értékesítési és szolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségekkel kapcsolatos viták bíróságon kívüli rendezésének elősegítését szolgálja.

A platform a következő címen található: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tájékoztatás a fogyasztói ügyek alternatív vitarendezésről szóló törvény 36. paragrafusa szerint (VSBG)

Nem folytatunk peren kívüli egyezségeket a fogyasztói választottbírósági testületek előtt.